ЭлектроАрсенал

Помилка
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2


Послуги

e-mail Друк

Компания ТОВ "ЕлектроАрсенал" на постійній основі надає послуги по:

 

 • Проектуванню і виготовленню нестандартних низьковольтних комплектних пристроїв.
 • Проектуванню і виготовленню нестандартних розподільних пунктів.
 • Проектуванню і виготовленню нестандартних електроустановок.
 • Проектування, комплектації, монтажу та налагодження електроустановок.
 • Проектування ВЛ (повітряних ліній) до 35 кВ.
 • Проведенню електромонтажних робіт.
 • Реконструкції електричних мереж, трансформаторних підстанцій для зниження

  технологічних втрат електроенергії.
 • Випробування, монтажу, пуско-налагодження, ремонту розподільчих пристроїв і

  електротехнічного обладнання до і вище 1000В.
 • Токарно-фрезерні роботи.
 • Рубанні листового металу.
 • Намотуванні котушок комутаційної апаратури.
 • Механоскладальних робіт.
 • Виготовлення металоконструкцій за кресленнями замовника.
 • Електрозварювальним роботам.

 

Електротехнічна лабораторія (виїздна та стаціонарна) в складі ООО "ЭлектроАрсенал" пропонує:

 

 • експлуатаційні механічні та електричні випробування засобів електрозахисту;
 • повний комплекс вимірювань та випробувань силових трансформаторів, електромереж і електроустановок, напругою до 35кВ;
 • перевірка метрологічних характеристик всіх елементів, схем обліку електроенергії безпосередньо на місці їх установки;
 • перевірка стану, паспортизація та виготовлення заземлюючих пристроїв та контурів;
 • пошук кабельних трас і місць їх пошкодження.


Перелік виконуваних робіт:

Заземлювальні пристрої

- Вимірювання опору розтікання струму заземлюючого пристрою (також блискавкоприймач)

- Перевірка наявності ланцюга між заземленими установками й елементами заземленої установки

- Вимірювання питомого опору землі

- Перевірка спрацювання захисту в електроустановках з заземленою нейтраллю (коло "фаза-нуль")


Вимірювання опору ізоляції

- Кабельних та інших ліній напругою до 1000В, призначених для передачі електроенергії до розподільних пристроїв, щитам, шаф і електроприймачів (1ф і 3ф)

- Опору ізоляції обмоток електричних машин

Випробування підвищеною напругою

- Кабелів напругою до 1кВ

- Кабелів напругою понад 1кВ до 35кВ

- Випробування підвищеною напругою обмоток ел.машін до 1000 В і понад 1000 В

- Зварювальних трансформаторів до 1кВ


Випробування електрозахисних засобів

- Рукавички гумові діелектричні

- Боти і галоші гумові діелектр. понад 1кВ

- Калоші гумові діелектричні до 1 кВ

- Інструмент ізольований з одношаровою ізоляцією

- Кліщі ізолюючі / вимірювальні / до 1 кВ

- Кліщі ізолюючі / вимірювальні / понад 1 кВ

- Штанга ізолююча для переносу потенціалу

- Штанги ізолюючі

- Покажчик напруги однополюсний до 1кВ

- Покажчик напруги двополюсний до 1кВ

- Покажчик напруги однополюсний понад 1кВ

- Переносні заземлення

- Електроінструмент


Виготовлення заземлювачів, перевірка стану заземлюючих пристроїв та їх виготовлення

- Огляд елементів заземлювача з розкриттям грунту (до 2м.куб.)

- Паспортизація заземлюючих пристроїв

- Виготовлення заземлювального пристрою


Комутаційна апаратура

- Перевірка автоматичних вимикачів на час спрацьовування

однополюсні з ел.магнітнім, тепловим і комбінованим расцепителем до 63А

триполюсні з ел.магнітнім, тепловим і комбінованим расцепителем до 100А

триполюсні з ел.магнітнім, тепловим і комбінованим расцепителем до 630А

- Налагодження расцепителей автоматичних вимикачів згідно з паспортними даними (однополюсні)

- Налагодження расцепителей автоматичних вимикачів згідно з паспортними даними (триполюсні)


Вимірювання та випробування силових трансформаторів напругою до 35кВ

- Випробування підвищеною напругою комутаційного апарата до 35кВ

- Випробування підвищеною напругою обмоток трансформаторів, реакторів

- Випробування підвищеною напругою сполучних шин до 35кВ

- Випробування підвищеною напругою прохідних ізоляторів з фарфоровим або паперовою ізоляцією

- Випробування підвищеною напругою опорних ізоляторів

- Випробування пробивної напруги або струмів витоку вентильного розрядника

- Випробування підвищеною напругою запобіжників понад 1000В

- Вимірювання перехідного опору обмоток трансформатора постійним струмом

- Вимірювання опору ізоляції вводу, прохідних і опорних ізоляторів

- Випробування трансформаторного масла

- Вимірювання опору ізоляції конденсаторних установок

- Повний комплекс вимірювань та випробувань КТП (комплектні трансформаторні підстанції)

- Вимірювання перехідного опору постійному струму контактів шин до 10 кВ


Проектні роботи

- Електропостачання житлового будинку (1ф.ввод від ПЛ)

- Електропостачання житлового будинку (3ф.ввод від ПЛ)

- Електропостачання житлового будинку (3ф.ввод КЛ від ТП)


Перевірка метрологічних характеристик лічильників електричної енергії

- Індукційні лічильники

- Електронні лічильники 1ф.

- Електронні лічильники 3ф.


Механічні, експлуатаційні випробування ідивідуальними засобів захисту

- Кігті монтерські

- Запобіжні монтерські пояси

- Драбини, мотузкові сходи